Stěhování Praha

Stěhování těžkých kusů

Těžké kusyStěhování těžkých břemen a strojů je velmi náročné, a proto je potřeba vytvořit perfektní plán, jak bude stěhování probíhat. Naši technici vyměří stroje, linky nebo trezory, zanalyzují vhodné cesty pro manipulaci s nimi a navrhnou nejvhodnější řešení převozu, jak z hlediska technického, tak i ekonomického.

Podrobnosti »